Üyelik Sözleşmesi

 

1.       Taraflar

Bu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ClickMeLive mobil uygulamasının ve internet sitesinin (“birlikte “Platform”) faaliyetlerini yürüten Mecidiyeköy Yolu Cd. Trump AVM No:12 K:2 İç Kapı No: 214 Şişli/İstanbul adresinde mukim Clickmelive Teknoloji A.Ş. (“ClickMeLive”) ile Platform’a üye olan kullanıcı ("Üye") arasında akdedilmiş ve Üye'nin elektronik ortamda Sözleşme'yi onaylamasıyla yürürlüğe girmiştir.

 

2.       Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu, ClickMeLive’ın işlettiği Platform üzerinde, ClickMeLive'ın anlaşmalı olduğu üye işyerleri (“Satıcı”) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Üye tarafından satın alınmasına ve Üye'nin Platform’dan faydalanmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

3.      Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.      Platform’a üye olunurken üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Sözleşme'nin onaylanması gerekmektedir. Üyelik oluşturulması sırasında veya Platform’dan faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Üye söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’dan faydalanılamamasından ClickMeLive sorumlu değildir.

3.2.      Üye'nin Platform’a kayıt olurken kullandığı telefonun, e-posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, oluşturulmuş hesabını, kullanıcı adı ve şifresini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye, kendisine ait telefon, e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ClickMeLive'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, şifresinin ve sair bilgilerinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal ClickMeLive’a bildirecektir.

3.3.      Üye, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme’ye ve Platform’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanunlara ve dürüstlük ilkelerine uyacaktır. Üye, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz edecek veya etme tehlikesi bulunacak şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranış ve işlemlerde bulunamaz. Platform’un bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Platform’a, Platform’un veri tabanına ve Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz.

3.4.      Üye, Platform’da Satıcılar ve ürün/hizmetler hakkında yorumlar paylaşmasına ve puanlama yapmasına imkan verilebileceğini, bu kapsamda puanlamaları hakkaniyete uygun olarak yapacağını, Platform’da paylaştığı, yorum, bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu yorumların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, yorumlarda reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından Platform’da paylaşılan ve işbu Sözleşme ile Platform’da yer alan diğer koşul ve şartlara ve mevzuata aykırı yorumlar ClickMeLive tarafından neden gösterilmeksizin Platform’dan kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye'nin Platform’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Platform’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve ClickMeLive’ın bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5.      Üye, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.6.      ClickMeLive, Platform’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almaktadır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye'nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Platform’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.7.      ClickMeLive, Fraud şüphesi oluşturan bir işlem veya siparişi Üye’ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Üye'nin ClickMeLive’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

3.8.      ClickMeLive, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Üye kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye Clickmelive mobil uygulamasından ve internet sitesinden ulaşabilir.

3.9.      Platform’un kullanımından ve Platform kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. ClickMeLive, Üye'nin Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Satıcılar dahil üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye'nin Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ClickMeLive’ın uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Üye’ye rücu edilecektir.

 

4.      Satıcılar Tarafından Sağlanan Ürün ve Hizmetlere İlişkin Koşullar

4.1.      Platform üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin tarafı münhasıran Üye ve Satıcı olup ClickMeLive, ürün ve hizmetin satıcısı olduğu belirli istisnai haller dışında yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bir platform sunmaktadır. Üye, Platform’da Satıcılar tarafından siparişe konu edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, içeriği, teslim zamanları, listelenmesi yahut satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, Satıcı'nın ya da Platform’daki içeriklerde ürünü ve hizmetleri tanıtan kişilerin yaptığı açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetler ile ilgili hiçbir konu hakkında ClickMeLive’ın bilgi sahibi olmadığını ve olması gerekmediğini, bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını, satıcısı ClickMeLive olan ürün ve hizmetler saklı olmak üzere ClickMeLive’ın herhangi bir şekilde Platform üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin tarafı olmadığını kabul eder. Platform üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin alıcısı olarak gerçekleştirilen her türlü iş ve işlemin sorumluluğu Üye’ye aittir. ClickMeLive, üyelerin talep ve sorunlarının iletilmesi için Platform üzerinden gerekli gördüğü kanalları sağlayacak olup ClickMeLive tarafından bilgilendirme ve iletişim amaçlı olarak kanal sunulması sorunların çözümüne yönelik bir taahhüt olarak yorumlanmayacaktır.

4.2.      Platform üzerinden satılan ürünler Satıcı ve/veya ClickMeLive tarafından belirlenecek adetlerde sınırlamalara tabi olabilir. Kullanıcı, belirlenen adedin üzerindeki alımların engellenebileceğini ya da siparişin tamamen iptal edilebileceğini kabul eder.

4.3.      Ürün ve hizmet bedelinin ödenmesi kapsamında Üye tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri ClickMeLive nezdinde saklanmamaktadır. Üye'nin Platform üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri, bu yönde onay vermesi halinde, ClickMeLive’ın bu hususta hizmet aldığı üçüncü kişi firmalarca saklanacaktır. Bu kapsamda Üye, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Üye, bahsi geçen talep ve şikayetlere ilişkin olarak ClickMeLive’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4.      Platform üzerinden ürün ve hizmet alışverişinin tarafları münhasıran Üye ve Satıcı olduğundan, Üye'nin ürün ve hizmetlere ilişkin tüm taleplerinin ve ilgili mevzuattan doğan haklarının muhatabı ilgili Satıcı’dır. Üye ce Satıcı arasında işlem 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Mesafeli Sözleşme’ye konu olacak ve sipariş işleminin tamamlanması için Üye'nin, Üye ile Satıcı arasında düzenlenmiş olan Mesafeli Sözleşme’yi onaylaması gerekecektir. Mesafeli Sözleşme’ye konu hükümler ve bunlarla ilişkili olarak doğabilecek iddia ve talepler kapsamında ClickMeLive’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5.      ClickMeLive, Platform’da Satıcılar tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile üçüncü taraflarca sağlanan içerikler bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı", 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ise "aracı hizmet sağlayıcı" konumundadır. ClickMeLive, Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye bu kapsamda ClickMeLive’a yönelik olarak ilgili mevzuatın izin verdiği ölçünün dışında iddia ve taleplerde bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

 

5.      Sorumlulukların Sınırlandırılması

5.1.      ClickMeLive, Platform’a girilmesi, Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması ve Platform üzerinden sunulan ürün ve hizmetler sebebiyle, Sözleşme'nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. ClickMeLive, ağır kusurundan ve mevzuattaki yükümlülüklerinden doğan haller saklı olmak üzere Sözleşme'nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, izinsiz olarak hesaplara girilmesi, hesapların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Platform’a ya da link verilen sitelere girilmesi, Platform’un kullanılması ile Üye'nin Platform’u ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere ClickMeLive’ın her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

5.2.      Üye'nin Platform’u kullanması, Platform üzerinden satışa sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanması ile ilgili her türlü risk münhasırsan Üye'nin üzerinde olacaktır. Üye, Platform üzerinden satışa sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak ClickMeLive’dan hangi ham altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, ürün ve hizmetlerin satışı kapsamında Üye ve Satıcı arasındaki ilişkiden ClickMeLive’ın sorumlu olmadığını, ClickMeLive’ın ürün ve hizmetlerin kalitesine, içeriğine, Üye'nin tüm beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ClickMeLive, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı ve Platform üzerinden ürün ve hizmetlerin satın alınması neticesinde yahut Üye'nin fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Platform ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup bu kapsamda ClickMeLive’ın bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

5.3.      Üye, Platform üzerinden ClickMeLive’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ClickMeLive’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.4.      Üye, Platform ve Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda ClickMeLive’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

6.       Fikri Mülkiyet Hakları 

Clickmelive markası ve logosu, Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkili olarak ClickMeLive tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, şekil, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı veya bunları kullanma yetkisi ClickMeLive’a aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan görsel, bilgi, yazılım ve sair içeriklerin kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü video resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

7.       Sözleşmenin Feshi

7.1.      İşbu Sözleşme Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya ClickMeLive tarafından Sözleşme'nin feshedilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

7.2.      Üye'nin işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Üye'nin Platform’daki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde ya da sair nedenlerle veya herhangi bir neden göstermeksizin ClickMeLive, Üye'nin Platform’u kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir veya Sözleşme’yi feshedebilir. Üye'nin bu nedenle ClickMeLive’dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

7.3.      ClickMeLive dilediği zamanda Platform’u ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

 

8.       Sözleşme Değişiklikleri 

ClickMeLive, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan sair kural ve koşulları uygun gördüğü herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, Platform'da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. ClickMeLive’ın Platform’u yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme yayını durdurma hakkı saklıdır.

 

9.      Muhtelif Hükümler 

9.1.      Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ClickMeLive işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

9.2.      ClickMeLive, Üye ile Platform üzerinden veya Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi veya telefon numarası vasıtasıyla iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

9.3.      İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.4.      Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

9.5.      Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Clickmelive
Clickmelive