Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.      TARAFLAR

 

1.1.                   SATICI
 

Unvan:

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-Posta:

 

MERSİS No: 

 

 

1.2.                   ALICI:

Adı-Soyadı/Unvan: 

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-Posta:

 

 

2.      ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

 

Unvan:

Clickmelive Teknoloji Anonim Şirketi (“ClickMeLive”)

Adres:

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria No: 127 İç Kapı No: 21 Şişli / İstanbul, Türkiye

Telefon:

 

E-Posta:

info@clickmelive.com

MERSİS No: 

0211130360400001

PLATFORM:

CLİCKMELİVE’a ait mobil uygulama ve internet sitesi

 

3.      KONU

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme’nin konusu, ClickMeLive platformu (“Platform”) aracılığıyla, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ürün/hizmetin Alıcı tarafından Satıcı’dan satın alınması için elektronik ortamda sipariş vermesi ve ilgili ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı ClickMeLive ile akdetmiş oldukları sözleşmelerin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün/hizmetin satışında ClickMeLive’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını, Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını, bu Sözleşme kapsamında yöneltilebilecek iddia ve taleplerin muhatabının ClickMeLive olmadığını kabul ve beyan ederler.

 

4.      ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

 

Sözleşme’ye konu ürün/hizmetlerin Katma Değer Vergisi (KDV) dahil toplam fiyatı Platform’da belirtildiği şekildedir. Ürün/hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, bedeni, rengi, adedi ve satış bedeli, Platform’da “Ürün Detay” kısmında belirtilmektedir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

 

 

 

5.      TESLİMAT

 

Teslimat Adresi:

 

Teslim Edilecek Kişi:

 

Fatura Adresi:

 

Sipariş Tarihi:

 

Teslimat Şekli:

Kargo firmaları aracılığıyla Alıcı adresine teslim edilecektir

 

Platform üzerinden gösterilen teslim süresi, gerçekleştirilmesi hedeflenen tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı’ya veya gösterdiği adresteki üçüncü kişiye teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise Alıcı, ürünün kendisine teslim edileceği üçüncü kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak bildirmek zorundadır. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

 

Teslimatın hangi kargo firması ile yapılacağı Mesafeli Sözleşme’nin kurulduğu tarih itibariyle Satıcı’nın operasyonel durumuna göre Satıcı tarafından belirlenecektir.

 

6.     CAYMA HAKKI

 

6.1.           Alıcı, madde 7’de sayılan haller saklı olmak üzere, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı ürünü teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

6.2.           Alıcı, cayma hakkı bildirimini Platform üzerinden, ClickMeLive’ın info@clickmelive.com adresine e-posta atarak veya Platform’da belirtilen diğer yöntemlerle iletebilir.

6.3.           Alıcı, 1. maddede belirtilen Satıcı’nın ClickMeLive olduğu haller saklı olmak üzere, ClickMeLive’ın işbu Sözleşme’nin ve Sözleşme’ye konu satış ilişkisinin tarafı olmadığını, cayma hakkını ve bununla ilişkili taleplerinin muhatabının ClickMeLive olmadığını kabul eder.

6.4.           Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü Satıcı’ya cayma hakkını kullanmasına istinaden Platform üzerinden kendisine bildirilecek kargo şirketiyle geri gönderir. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Ürün, Satıcı’ya iade edilirken, varsa ürünün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

6.5.           Alıcı iade edeceği ürünü Alıcı’ya Platform üzerinden bildirilecek olan Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderecektir. Ürünün Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile iade edilmesi şartıyla iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir.

6.6.           Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade ilgili banka tarafından belirlenen şekilde banka tarafından yapılacaktır.

 

7.     CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Mesafeli Sözleşme’nin konusunun aşağıdaki sözleşmelerden biri olması halinde Alıcı cayma hakkını kullanamayacaktır.

              i.            Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

            ii.           Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler.

         iii.            Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.

          iv.            Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

            v.           Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.

          vi.            Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

        vii.           Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

     viii.            Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

          ix.            Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

            x.           Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

          xi.            Platform üzerinden Elektronik Kod satın alınması halinde bu ürün/hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1.ğ maddesi uyarınca (elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerden olduğundan) bu siparişler bakımından cayma hakkı da kullanılamayacaktır.

 

Mesafeli Sözleşme’ye konu ürün/hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan ürün/hizmetlerden olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanmayacağından cayma hakkı da kullanılamayacaktır.

 

8.     GENEL HÜKÜMLER

 

8.1.           Alıcı, Platform üzerinden satın aldığı ve Sözleşme konusu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2.           Alıcı, bu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamakla, ürün/hizmete ilişkin temel özellikler, vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de içeren ödeme ekranlarını ve Ön Bilgilendirme Formu’nu eksiksiz olarak incelediğini ve onayladığını teyit etmiş olur.

8.3.           Sözleşme konusu ürünler, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

8.4.           Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

8.5.           Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin Platform’da Alıcı tarafından kabul edilmiş olması ve bedelinin Alıcı’nın Platform’da ürün için sunulanlardan tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.6.           Alıcı tarafından satın alınan ürünün Satıcı’nın hizmet aldığı tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde, Satıcı’nın Alıcı’nın ödediği bedeli iade ederek ürün göndermeme hakkı saklıdır.

8.7.           Platform’da ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında içeriğinde belirtilmesi durumunda, Satıcı işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişleri tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı bu durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

8.8.           Alıcı’nın müşterisi olduğu banka kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar ilgili bankanın inisiyatifindedir ve ClickMeLive’ın bilgisi dahilinde olması durumunda Platform’da kampanyalar hakkında bilgi verilebilmektedir. Ödemelere ilişkin detaylı ödeme planının oluşturulması ilgili bankanın inisiyatifindedir.

8.9.           Alıcı, Platform’da birden fazla satıcıdan tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı satıcıdan alınan ürünlerin her biri için Satıcılar tarafından birden fazla fatura kesilebilecek, ürünler farklı kargo şirketleriyle ve farklı zamanlarda teslim edilebilecektir.

8.10.       Satıcı’nın takdirinde olmak üzere, Platform’da çeşitli zamanlarda koşulları Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenlenebilecektir. Alıcı’nın herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri cayma hakkını veya mevzuattan doğan sair haklarını kullanarak iade etmesi halinde Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülür.

8.11.       Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanması Satıcı tarafından kısıtlanabilir ve Alıcı’nın yalnızca bir kampanyadan yararlanması mümkün olabilir. Alıcı’ya birden fazla kampanyanın birleştirilmesi imkanı tanınmayan hallerde Alıcı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12.       Satıcı’nın Platform’da duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Platform’dan yapılacak her bir alışveriş öncesi ilgili kampanya koşullarının incelemesi Alıcı’nın sorumluluğundadır.

 

9.      ŞİKAYETLER VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Alıcı Mesafeli Sözleşme’ye konu ürün/hizmetlerle ilişkili şikayet, itiraz ve taleplerini Platform vasıtasıyla Satıcı’ya iletebilecektir.

 

Alıcı’nın her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve Mesafeli Sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her takvim yılı başında ilgili mevzuatta belirlenen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

10.  YÜRÜRLÜK

 

10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve ayrıca e-posta adresine de gönderilebilecektir


 

Clickmelive
Clickmelive