Gizlilik Sözleşmesi

GİRİŞ

İşbu Gizlilik Politikası, Clickmelive Teknoloji Anonim Şirketi’nin ("Clickme")

www.clickmelive.com websitesi ve mobil uygulamasına erişim sağlayan ve/veya kullanan ve/veya yararlanan tüm gerçek kişilerden (“Kullanıcı”) elde edilen kişisel bilgilere ilişkin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) bağlı düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuatla kapsamında bilgilendirmek maksadı ile hazırlanmıştır.

Bu Gizlilik Politikasının resmi dili Türkçe olacaktır. Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir çevirisi yalnızca referans amaçlı olacaktır. Herhangi bir çelişkili şartla ilgili herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, Türkçe dilinde bu Gizlilik Politikasının şartları, buradaki tüm çevirilerin tüm şartlarının yerine geçecektir.

Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı ve Kişisel Verilerinizi nasıl işleyeceğimizi anlamak için lütfen bu politikayı dikkatlice okuyun.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Clickme olarak KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen ilkelere büyük bir hassasiyetle riayet etmekteyiz. Buradan hareketle kişisel verileriniz öncelikle ilgili Kanun maddesi ve diğer Kanunlarda belirtilen usul ve esaslara göre işlenmektedir.

Clickme hizmetlerinizden yararlanmanız durumunda, üyelik kaydınızı gerçekleştirmek, talep ettiğiniz ürün/hizmetleri size temin etmek ve ödemeleri gerçekleştirmek gibi sair süreçler için belirli bilgileriniz toplanmaktadır.

Kullanıcılar, sipariş vermek, talep, öneri ve şikayetlerini Clickme’e iletmek istediklerinde veya sair nedenlerle Clickme’ye bilgilerini sağlamaktadır. Bu durumda, kullanıcıların ad-soyad, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, talep, öneri şikâyet bilgileri gibi belirli bilgileri toplanmaktadır.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIRIZ

Clickme olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen işleme şartlarına riayet ederek işlemekteyiz. Buradan hareketle veri işleme süreçlerimizi ve kullanım amaçlarımızı örneklendirmek gerekirse: Satış ve devamı ile ilgili süreçleri sağlamak; gönderi takibi ve iade işlemlerini yönetmek; alışveriş deneyiminizi iyileştirilmek; kullanıcılar ile iletişime geçmek; kullanıcıların talep ve şikayetlerini sonuçlandırmak; ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek; hizmetlerimizin tanıtımını sağlamak; reklam ve kampanya süreçlerini yürütmek; hizmetlerimizi kullanıcıların tercih, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarına göre özelleştirmek; ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek/geliştirmek; içeriklerin siz ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak; veri analizi, test, araştırma, istatistiksel ve anket amaçları dahil olmak üzere dahili işlemler; hizmetlerimizi sunduğumuz ortamlardaki sistemsel sorunları tanımlanmak ve gidermek, bu ortamları güvenli ve emniyetli tutmak ve bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek.

Açık rızanız doğrultusunda ise kişisel verilerinizi, haber bültenleri ve pazarlama bilgileri dahil olmak üzere sizinle ilgili olacağını düşündüğümüz bilgileri size göndermek için kullanacağız. Bu izni, kvkk@clickmelive.com adresinden bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ

Clickme olarak kişisel verilerinizi, bizim adımıza hizmet verebilmeleri için hizmet sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz, satıcılar, kargo şirketleri, hissedarlarımız ve iş ortaklarımız ile sınırlı olarak paylaşıyoruz. Yasal olarak gerekli olması ve/veya resmi kurum ve kuruluşlardan böyle bir talep gelmesi halinde ise kişisel verileriniz KVKK’nın düzenlemelerine uygun olarak paylaşılmaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARA YAPILAN YÖNLENDİRMELER

Clickme, Clickme tarafından işletilmeyen üçüncü taraf bağlantılara yönlendirmeler yapabilir. İlgili bağlantılardan herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz üçüncü tarafın gizlilik politikaları ve kullanım koşullarına tabi olursunuz. Clickme söz konusu üçüncü tarafların politika ve uygulamalarından sorumlu değildir.

ÇOCUKLAR

Clickme’nin hizmetleri, 18 yaşın altındaki çocukların kullanımına yönelik değildir. KVKK’nın açık düzenlemesi uyarınca kullanıcılara sunulan tüm aydınlatma ve alınan tüm açık rızalar kullanıcının 18 yaşından büyük olduğu kurgusu üzerine hazırlanmıştır. 18 yaşından küçük kullanıcıların websitemizi veya mobil uygulamamızı ziyaret etmesi halinde ise veli ve/veya yasal temsilcisinin gerekli yasal sorumluluğu üstlendiği tarafımızca kabul edilmektedir.

GÜVENLİK

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz kullanım, erişim veya değiştirmeye karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler kullanıyoruz. Bu bağlamda KVKK ve bağlı düzenlemeleri uyarınca belirlenen makul idari ve teknik tedbirler alınarak verilerinizin güvenliği sağlanmaktadır.

HAKLARINIZ

Kullanıcı olarak KVKK’nın 11.maddesi uyarınca;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İşbu taleplerinizi Mecidiyeköy Yolu Cd. Trump AVM No:12 K:2 İç Kapı No: 214 Şişli / İstanbul , Türkiye Adresimize yazılı olarak veya kvkk@clickmelive.com E-posta adresimize veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Başvuruda yer alan taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırıyor olacağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilir.

DEĞİŞİKLİKLER

Clickme, sunulan hizmetleri, bilgileri, görselleri ve sair unsurları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutmaktadır.

Clickme, bu Politika üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politika’nın güncel versiyonunu takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır. Bu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerden sonra Clickme’nin sunduğu hizmetleri, websitesini veya mobil uygulamasını kullanmaya devam etmeniz, yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

SORUMLULUK

Hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulması sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, virüs, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan Clickme sorumlu değildir.

Clickmelive
Clickmelive